Mang đến sự hài lòng cho người dân

Sau một năm thực hiện, công tác ủy quyền cấp giấy CNQSDĐ cho Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

leftcenterrightdel
 Sau một năm thực hiện, công tác ủy quyền cấp giấy CNQSDĐ cho Văn phòng ĐKĐĐ và Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ đã đạt được nhiều kết quả tích cực tại tỉnh Đắk Nông.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông cho biết, từ ngày 1/6/2022 đến ngày 10/5/2023, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, thành phố Gia Nghĩa đã tiếp nhận tổng cộng 6.759 hồ sơ về đất đai của hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, đã giải quyết 6.127 hồ sơ và đang giải quyết 627 hồ sơ.

Cụ thể, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ: TP Gia Nghĩa đã tiếp nhận 1.181 hồ sơ (trong đó đã giải quyết 1.131 hồ sơ); huyện Krông Nô tiếp nhận 1.135 hồ sơ (đã giải quyết 1.030 hồ sơ); huyện Cư Jút tiếp nhận 846 hồ sơ (đã giải quyết 824 hồ sơ),...

Cũng trong thời gian trên, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đắk Nông đã tiếp nhận và giải quyết tổng cộng 13.509 hồ sơ về đất đai của hộ gia đình, cá nhân. Trong đó, có 12.467 hồ sơ đủ điều kiện giải quyết và 1.042 hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết.

Lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đắk Nông cho biết, hiện nay, việc kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ về đất đai tại bộ phận đăng ký và cấp giấy chứng nhận đã được thực hiện chặt chẽ trước khi trình lãnh đạo ký, cấp giấy chứng nhận. Qua đó, hạn chế tối đa tình trạng sai sót trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, tình hình thực hiện thủ tục hành chính về đất đai tại Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, TP Gia Nghĩa đã từng bước đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả hoạt động giải quyết thủ tục hành chính. Bước đầu, đã mang đến sự hài lòng cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các giao dịch về đất đai, góp phần quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính của Sở cũng như của tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Đắk Nông cho rằng, để đánh giá chính xác về thời gian giải quyết thủ tục hành chính thì phải kiểm tra hồ sơ cụ thể. Do vậy, trong thời gian tới, Văn phòng ĐKĐĐ sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra tại Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, TP Gia Nghĩa để đánh giá về thời gian thực hiện cũng như việc chấp hành các quy định của Luật Đất đai trong quá trình thực hiện. Qua đó, phát hiện những tồn tại, hạn chế để đưa ra giải pháp chấn chỉnh, khắc phục, đồng thời báo cáo kết quả để Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, chỉ đạo.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông, việc ủy quyền cho Văn phòng ĐKĐĐ và Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp giấy CNQSDĐ đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân bình quân từ 3-5 ngày. Bởi thông qua việc ủy quyền đã cắt giảm được thời gian giải quyết hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ĐKĐĐ và thời gian do phải luân chuyển hồ sơ qua đường bưu điện.

Đối với hệ thống Văn phòng ĐKĐĐ, giảm được các bước và thời gian thực hiện do giảm được các khâu thẩm định của các Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng ĐKĐĐ và Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, giảm được chi phí thực hiện và chi phí vận chuyển cho hệ thống Văn phòng ĐKĐĐ do cắt giảm được các loại giấy tờ khi thực hiện và chi phí luân chuyển hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

leftcenterrightdel
 Một góc TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) nhìn từ trên cao. (Ảnh: P.T).

Hệ thống Văn phòng ĐKĐĐ cũng giảm được khối lượng công việc phải thực hiện và có thời gian để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, TP Gia Nghĩa.

Bên cạnh những thuận lợi, ông Nguyễn Văn Hiệp cho hay, việc ủy quyền cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện, TP Gia Nghĩa ký giấy CNQSDĐ là một mô hình mới. Do đó, quá trình thực hiện còn xảy ra lúng túng trong cách thực hiện và kiểm soát hồ sơ dẫn đến còn xảy ra tình trạng chẫm trễ hồ sơ tại một số Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ.

Hơn nữa, do chưa có sự chuẩn bị về nhân lực cũng như chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị để phục vụ cho công tác cấp giấy CNQSDĐ nên tạo áp lực về khối lượng công việc cho hệ thống Văn phòng ĐKĐĐ.

Thực hiện quy định tại khoản 5, Điều 1, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông đã đề nghị, UBND tỉnh chấm dứt việc cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho Văn phòng ĐKĐĐ và Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ cấp giấy CNQSDĐ. Theo đó, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ hoặc Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện cấp giấy CNQSDĐ, xác nhận thay đổi vào giấy CNQSDĐ đã cấp theo quy định nên trên.

leftcenterrightdel

Ảnh minh hoạ. 

Bên cạnh đó, ưu tiên tăng đầu tư ngân sách từ nguồn thu từ đất cho sự nghiệp quản lý đất đai. Trong đó, ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên toàn tỉnh và ứng dụng công nghệ thông tin.

Mặt khác, tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Đắk Nông quyết định giao quyền tự chủ cho Văn phòng ĐKĐĐ giai đoạn 2023-2025 là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên. Đồng thời, hỗ trợ nguồn kinh phí xây dựng trụ sở Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ các huyện và thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí kinh phí thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, từng bước đầu tư đầy đủ trang thiết bị, đường truyền riêng, phòng lưu trữ hệ thống máy chủ cơ sở dữ liệu địa chính, đưa vào vận hành, khai thác dữ liệu địa chính các huyện trên địa bàn tỉnh. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, kết nối mạng và hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin cho Văn phòng ĐKĐĐ để có thể trao đổi thông tin giữa Văn phòng Trung tâm và các Chi nhánh, cơ quan thuế theo hình thức điện tử khi thực hiện thủ tục hành chính trong việc cấp giấy CNQSDĐ và trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất./.

Nguyễn Chính