Thông báo số 78/TB-UBND của UBND TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, việc tạm dừng hoạt động đối với phương tiện thủy vận tải hàng hóa thương mại từ bến Ka Long (Cửa khẩu Ka Long), thành phố Móng Cái (Việt Nam) đến bến Biên mậu Đông Hưng (Trung Quốc) theo “Cơ chế quản lý tạm thời đối với hoạt động của phương tiện thủy vận chuyển hàng hóa thương mại trên song biên giới Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

leftcenterrightdel
Tạm dừng hoạt động đối với phương tiện thủy vận tải hàng hóa thương mại từ bến Ka Long (Cửa khẩu Ka Long), TP Móng Cái (Việt Nam) đến bến Biên mậu Đông Hưng (Trung Quốc).

Thời gian tạm dừng hoạt động từ 16 giờ 00 phút (giờ Hà Nội) ngày 8/3/2023 cho đến khi có thông báo mới.

Thông báo được căn cứ trên Biên bản làm việc lần thứ 5 năm 2022 (ngày 26/5/2022) giữa UBND Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam và Chính quyền Nhân dân thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc. Để tổng kết, đánh giá việc thực hiện “Cơ chế quản lý tạm thời đối với hoạt động của phương tiện thủy vận chuyển hàng hóa thương mại trên song biên giới Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc)” và xem xét thống nhất điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế trong thời gian tới.

UBND TP Móng Cái giao Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái thông báo đến các chủ phương tiện thủy vận tải hàng hóa thương mại trên sông biên giới và các tổ chức cá nhân có liên quan khác biết, thực hiện. Đồng thời, trao đổi với Cục Thương vụ và Quản lý Cửa khẩu Đông Hưng, Trung Quốc biết để thống nhất, phối hợp thực hiện.

Ngoài ra, chủ trì phồi hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND TP Móng Cái tổng kết đánh giá việc thực hiện “Cơ chế quản lý tạm thời đối với hoạt động của phương tiện thủy vận chuyển hàng hóa thương mại trên song biên giới Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc)” và Phương án số 213/PA- UBND ngày 22/6/2022 của UBND TP Móng Cái về Kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo “vùng xanh an toàn” cho hoạt động thông quan hàng hóa qua cửa khẩu Ka Long, thành phố Móng Cái (Việt Nam) đến bến Biên mậu thành phố Đông Hưng (Trung Quốc); đề xuất các giải pháp điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế.

Khánh Quyên