Dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm có tổng diện tích là 3.091.317 m2 ; trong đó giai đoạn 1 đã thực hiện hoàn thành, có diện tích khoảng 608.650m2.

Theo kết luận của Thanh Tra tỉnh Kiên Giang, UBND huyện còn để xảy ra nhiều khuyết điểm, sai phạm như: Huyện Phú Quốc đưa một số diện tích của dự án Vịnh Đầm giai đoạn 1 (đã lập phương án năm 2009); dự án Cảnh Sát Biển (đã lập phương án năm 2016) và diện tích Nhà nước đã giao đơn vị Kiểm Ngư vào phương án Vịnh Đầm (giai đoạn 2); xét duyệt nguồn gốc đất sai thời điểm sử dụng đất, dẫn đến bồi thường quyền sử dụng đất sai 08 trường hợp với diện tích 10.392 m2 đất, số tiền 7 tỷ 417 triệu đồng; không ban hành quyết định thu hồi đất diện tích 313.179 m2 đất của 158 hộ dân; phân loại sai kết cấu đối với hạng mục vật kiến trúc hàng rào HR.06,  dẫn đến bồi thường sai với số tiền chênh lệch là 16 tỷ 935,7 triệu đồng và hạng mục vật kiến trúc nhà vệ sinh (WC) với số tiền chênh lệch là 1 tỷ 396 triệu đồng; chậm xem xét, giải quyết 113 đơn khiếu nại để quá thời hạn giải quyết.

leftcenterrightdel
 Nhiều sai phạm liên quan đến đất đai tại huyện Phú Quốc (Kiên Giang). 

Thanh tra tỉnh phát hiện nhiều cán bộ, công chức liên quan đến những sai phạm trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án  Cảng Vịnh Đầm (giai đoạn 2).

Trong đó, ông Đinh Khoa Toàn, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (hiện là Phó Bí thư Huyện ủy Phú Quốc) phải chịu trách nhiệm đối với các sai phạm trong quá trình lập, thẩm định phương án dẫn đến việc bồi thường về đất đai, vật kiến trúc (hàng rào, nhà vệ sinh), hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm, hỗ trợ tái định cư sai quy định do chưa quan tâm chỉ đạo và thiếu kiểm tra; chịu trách nhiệm việc thiếu chỉ đạo đôn đốc cơ quan chuyên môn tham mưu giải quyết khiếu nại, để xảy ra tình trạng quá hạn 113 đơn khiếu nại đến nay chưa xem xét giải quyết.

Ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Quốc phải chịu trách nhiệm trong việc thiếu sự chỉ đạo, thiếu kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ, để xảy ra những khuyết điềm, sai phạm trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án.

Ông Ngô Minh Trí, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trong việc thiếu kiểm tra đối với việc lập phương án, để xảy ra sai phạm không áp giá bồi thường vật kiến trúc đúng theo kết quả xét duyệt, thẩm định của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Quốc và Hội đồng Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Quốc.

Ông Võ Chí Sĩ, Trưởng phòng Quản lý đô thị huyện Phú Quốc và ông Ngô Thanh Hiếu, Phó Trưởng ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Quốc phải chịu trách nhiệm về việc đã cử nhân viên cấp dưới tham gia thẩm định ngoại nghiệp, nhưng do thiếu kiểm tra để xảy ra sai sót trong việc phân loại sai về vật kiến trúc dẫn đến áp giá bồi thường chưa phù hợp; chịu trách nhiệm trong việc không kịp thời phát hiện, báo cáo xin ý kiến điều chỉnh kết quả xét hỗ trợ tái định cư cho 19 trường hợp không đưa tên vào phương án bồi thường; chậm tham mưu giải quyết 41 đơn có văn bản chỉ đạo của UBND huyện Phú Quốc.

Ông Lê Quang Minh, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Quốc chịu trách nhiệm trong việc để xảy ra các sai phạm trong quá trình thẩm định, như: không phát hiện việc phân loại vật kiến trúc sai về kết cấu đối với hạng mục hàng rào, nhà vệ sinh; không phát hiện việc Hội đồng Tư vấn xét duyệt đất đai UBND thị trấn An Thới xét duyệt không đúng với quá trình sử dụng đất thực tế của 8 trường hợp; không đưa vào phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các trường hợp có quyết định thu hồi sau thanh tra nhưng đến nay chưa xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền và chậm tham mưu Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc giải quyết 72 đơn khiếu nại.

Ông Lê Quang Minh phải chịu trách nhiệm với vai trò là thủ trưởng cơ quan đã để nhân viên dưới sự quản lý trực tiếp có hành vi vi phạm pháp luật hình sự (ông Trần Văn Sơn, nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện đang bị khởi tố và bắt tạm giam).

Ông Phan Quốc Thời, Chủ tịch UBND thị trấn An Thới và ông Huỳnh Quang Khánh, công chức địa chính UBND thị trấn An Thới đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, tham mưu sai dẫn đến sai phạm xét duyệt nguồn gốc đất dẫn đến bồi thường sai đối với 8 trường hợp.

Ông Nguyễn Viết Xuân, nhân viên Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Quốc là người được phân công trực tiếp theo dõi tổng hợp, báo cáo và trực tiếp tham gia thẩm định ngoại nghiệp phương án, nhưng do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra sai sót, như: tham gia thẩm định ngoại nghiệp nhưng không báo cáo, kiến nghị việc phân loại sai về kết cấu đối với vật kiến trúc hàng rào và nhà vệ sinh…

Riêng đối với Ông Trần Văn Sơn (nhân viên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Quốc, Tổ trưởng Tổ thẩm định ngoại nghiệp), ông Huỳnh Thiện Tâm (nhân viên Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Quốc ) và ông Trịnh Tái Chuộn (nhân viên Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường) Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật đối với các cá nhân do có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái trong việc phân loại hàng rào và nhà vệ sinh không đúng quy định của pháp luật và việc không áp giá bồi thường đúng theo kết quả thẩm định của Hội đồng Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Quốc, dẫn đến việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ sai 25 tỷ 748,9 triệu đồng. Trong đó đã chi làm thất thoát 17 tỷ 518 triệu đồng.

Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin việc xử lý các sai phạm tại Dự án Vịnh Đầm (Phú Quốc).

 Hoàng Anh