UBND TP HCM đã ban hành quyết định về ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố. Thời gian áp dụng đến hết ngày 31/7/2026.

Cụ thể, đối với các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch phân khu, UBND thành phố ủy quyền cho UBND các quận, huyện; Ban quản lý khu công nghệ cao; Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp trong phạm vi quản lý hành chính của mình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

leftcenterrightdel
 UBND TP HCM ủy quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trên địa bàn TP.

Với các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch vùng huyện, UBND các huyện trong phạm vi quản lý hành chính của mình được ủy quyền để phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch khu chức năng; quy hoạch chi tiết các khu vực có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của hai quận, huyện trở lên; thiết kế đô thị sẽ do đơn vị được giao tổ chức lập quy hoạch (được xác định tại văn bản chấp thuận chủ trương lập quy hoạch của UBND TP) phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Đối với các đồ án lập, điều chỉnh quy hoạch không gian ngầm, UBND TP HCM ủy quyền cho Sở Quy hoạch - Kiến trúc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Trần Bình - Xuân Trường