Ngày 1/12, UBND tỉnh Bình Thuận có văn bản số 4738/UBND-KGVXNV, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) về việc thu hồi và chấm dứt hoạt động dự án Bệnh viện đa khoa (BVĐK) An Sinh Bình Thuận tại thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh.

Văn bản cho biết, xét đề nghị của Sở KH&ĐT, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thu hồi dự án BVĐK An Sinh Bình Thuận của Công ty Cổ phần Hoàng Thắng, được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 48121000549 ngày 20/5/2010, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 19/9/2011.

Lý do thu hồi, UBND tỉnh đã thu hồi đất tại quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 16/10 và Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 1662/TB-STNMT ngày 8/11 thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Hoàng Thắng, do Dự án không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2020.

UBND tỉnh Bình Thuận giao Sở KH&ĐT thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án BVĐK An Sinh Bình Thuận theo quy định hiện hành.

leftcenterrightdel
  Khu đất dự án BVĐK Quốc tế Phú Trinh. Nguồn: baobinhthuan

Trước đó, tại quyết định số 2173/QĐ-UBND, ngày 16/10, về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai tại Dự án BVĐK Sinh Bình Thuận, do Công ty Cổ phần Hoàng Thắng làm chủ đầu tư, UBND tỉnh Bình Thuận đã thu hồi diện tích 56.521 m2 đất đã được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 3267/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 và được điều chỉnh tại Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 28/3/2014 để xây dựng BVĐK An Sinh Bình Thuận.

Lý do thu hồi đất, theo quyết định số 2173/QĐ-UBND, Công ty Cổ phần Hoàng Thắng không chấp hành thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, vi phạm điểm g khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai 2013: “Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành”.

Liên quan đến dự án, theo đề nghị của Bộ TN&MT, ngày 14/12/2011, tại văn bản số 2391/TTG-KTN, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho tỉnh Bình Thuận chuyển mục đích sử dụng hơn 4.058 ha đất để thực hiện 25 dự án, công trình cấp bách trong năm 2011. Riêng dự án BVĐK An Sinh Bình Thuận có 0,58 ha đất trồng lúa.

Ngày 1/3/2020, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã ban hành quyết định số 625/QĐ-UBND, thu hồi diện tích 4.797,33 m² đất đã cho Công ty Cổ phần Bệnh viện Nghỉ dưỡng Du lịch Việt Nam thuê để thực hiện dự án BVĐK Quốc tế Phú Trinh, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết (tại Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 16/8/2007).

Lý do, thu hồi đất do hết thời hạn sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày dự án đầu tư bị chấm dứt hoạt động theo quy định, để thực hiện bán tài sản hợp pháp gắn liền với đất cho nhà đầu tư khác theo khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP.

PV