Trước hiện tượng đất tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh bị thổi giá “trên trời” khiến công tác quản lý Nhà nước gặp khó khăn, vừa qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với huyện này về công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Ngay sau đó, UBND tỉnh Quảng Ninh có thông báo yêu cầu phải xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm trong quản lý đất đai tại huyện Vân Đồn.

Theo báo cáo của huyện Vân Đồn, thời gian qua, có một số vi phạm trong quản lý đất đai tại địa bàn các xã như Minh Châu, Đài Xuyên. Và hiện tượng giá bất động sản tại những vị trí đắc địa và tại một số dự án kinh doanh hạ tầng đô thị có hiện tượng tăng cao so với năm 2017.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo, trong quá trình triển khai xây dựng Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, tỉnh đã chỉ đạo huyện Vân Đồn tăng cường quản lý đất đai, quản lý thị trường bất động sản trên địa bàn. Đồng thời, tiếp tục yêu cầu các cơ quan liên quan lập lại quy hoạch tổng thể khu kinh tế Vân Đồn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn khi Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua thời gian tới. Việc thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án sẽ phải căn cứ vào quy hoạch tổng thể của Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn. Do đó, công tác thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ cho các dự án sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật, mà không phụ thuộc vào giá sốt, giá ảo của thị trường bất động sản.

Đối với các vi phạm liên quan đến việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, xây dựng trái phép, tự ý san gạt lấn chiếm đất đai trên địa bàn 2 xã Minh Châu và Đài Xuyên, chính quyền huyện Vân Đồn phải xử lý nghiêm minh, truy cứu trách nhiệm đến cùng những cá nhân, tổ chức vi phạm. Huyện Vân Đồn phối hợp với các sở, ngành liên quan, tăng cường công tác thanh tra, tuyên truyền các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý đất đai và bất động sản; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tỉnh Quảng Ninh sẽ thành lập đoàn công tác hỗ trợ cho huyện Vân Đồn xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý đất đai, bất động sản. Thông qua việc kiểm tra, xử lý này nhằm đảm bảo ổn định thị trường bất động sản, không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, cũng như môi trường đầu tư, kế hoạch phát triển đặc khu Vân Đồn. Qua đó, nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện, đảm nhiệm tốt công việc, nhất là quản lý đất đai khi Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn được chính thức thông qua.

Ngay sau buổi làm việc, UBND tỉnh Quảng Ninh có Thông báo số 95/TB-UBND về Kết luận của Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện Vân Đồn và các sở, ban ngành liên quan về tình hình quản lý đất đai, thị trường bất động sản trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn.

Nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Thành chỉ đạo UBND huyện Vân Đồn, như: Đẩy nhanh tiến độ rà soát các dự án có sử dụng đất trên địa bàn đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành và chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh; xử lý chấm dứt hoạt động đầu tư, thu hồi dự án đầu tư đối với các dự án của các doanh nghiệp, nhà đầu tư hiện chậm tiến độ, vi phạm pháp luật có tư tưởng đầu cơ, trục lợi, không đảm bảo mục tiêu phát triển chung. Quản lý chặt chẽ quy hoạch, quỹ đất, các dự án sau khi bị thu hồi, không để lấn chiếm xây dựng trái phép làm phức tạp tình hình khi có dự án mới được cấp phép...

Hoàng Hưng