leftcenterrightdel
 KCN Amata là một trong 4 dự án chưa thu tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Ngày 28/12, Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, công tác quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng, công trình công tác quản lý hoạt động khai thác cát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Thanh tra Chính phủ cho biết, công tác quản lý sử dụng đất và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai còn bộc lộ nhiều hạn chế, với số tiền sai phạm được xác định hơn 335 tỉ đồng. Ngoài ra, nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đến ngày 31/12/2018 chưa nộp Ngân sách Nhà nước gần 154 tỉ đồng.

Cụ thể, Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Đồng Nai và các đơn vị hành chính cấp huyện chậm được phê duyệt theo quy định tại khoản 8 Điều 21 Luật Đất đai 2003. Kết quả thực hiện nhiều chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đạt thấp hoặc không đạt yêu cầu so với chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

Kết quả triển khai các công trình, dự án đạt tỉ lệ thấp, có công trình, dự án không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương phải loại bỏ, dừng đầu tư, phải điều chỉnh quy hoạch hoặc chuyển tiếp sang kỳ quy hoạch tiếp theo.

Có 3 khu công nghiệp theo quy hoạch đến năm 2020 đã được Thủ tướng phê duyệt nhưng chưa được thành lập; một số dự án đầu tư chậm thực hiện các thủ tục đầu tư, không triển khai đầu tư, triển khai đầu tư không đúng tiến độ, một số dự án chưa được chủ đầu tư thực hiện ký quỹ theo quy định.

leftcenterrightdel
Thanh tra Chính phủ cho biết ở nhiều dự án khai thác đá trên địa bàn tỉnh Đồng Nai chưa thu tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 

UBND tỉnh giao đất với thời hạn sử dụng lâu dài tại một số dự án đầu tư, quyết định điều chỉnh giảm diện tích đất đã giao và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư Dự án Khu Liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, giao đất công cộng có mục đích kinh doanh tại dự án Trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng và căn hộ thị trấn Long Thành, tất cả đều không đúng quy định.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai giao đất, cho thuê đất trồng lúa để nhà đầu tư thực hiện dự án nhưng trong quyết định không thể hiện cụ thể đất chuyên trồng lúa, dẫn đến gặp khó khăn trong việc xác định để thu tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa theo quy định.

Một số dự án chưa được xác định tiền bảo vệ, phát triển đất chuyên trồng lúa theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 35/2015 của Chính phủ và Điều 2 Thông tư số 18/2016 của Bộ Tài chính.

UBND tỉnh Đồng Nai giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng sang mục đích khác để thực hiện 16 dự án đầu tư khi chủ đầu tư chưa lập phương án trồng rừng thay thế hoặc chưa nộp tiền trồng rừng thay thế là chưa đúng quy định tại Điều 29 Nghị định số 23/2006 của Chính phủ và Điều 2 Thông tư 24/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bên cạnh đó, Quỹ Trồng rừng thay thế tỉnh Đồng Nai (Sở NN&PTNT) thu tiền trồng rừng thay thế của 9 dự án theo đơn giá bình quân của rừng sản xuất là chưa đúng quy định nêu tại Điều 6 Thông tư 24/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh áp dụng phương pháp xác định giá đất và phê duyệt đơn giá đất đối với 7 dự án đầu tư, cụ thể: Dự án khách sạn 3 sao, nhà hàng, siêu thị và văn phòng cho thuê Trảng Bom; Dự án KDC núi Dòng Dài; Dự án KDC theo QH xã An Phước, Long Thành; Dự án KDC phường Thống Nhất, thành phố Biên Hoà, Dự án Kho ngoại quan và cung cấp DV Logistic; Dự án TTTM Vincom Long Thành; Dự án KDC sinh thái và nhà vườn Sen Việt là chưa đúng quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường chậm chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính đối với các hợp đồng thuê đất phải điều chỉnh giá thuê đất khi hết thời hạn ổn định 5 năm và Cục thuế tỉnh Đồng Nai chậm điều chỉnh lại đơn giá thuê đất là chưa đúng quy định của pháp luật.

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai chậm xác định tiền thuê đất đối với phần diện tích cho thuê của dự án TTTM Vincom Long Thành; chậm xác định và thông báo tiền phải nộp đối với các dự án được gia hạn thời gian sử dụng đất theo quy định.

Cục này cũng giảm tiền thuê đất đối với 3 dự án thuộc Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico 3 không đúng quy định; miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản đối với dự án KCN Amata khi chưa đủ điều kiện miễn giảm; không tính trừ thời gian chủ đầu tư chậm làm thủ tục miễn tiền thuê đất theo quy định với 3 dự án gồm: Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp An Phước, huyện Long Thành; dự án đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm Công nghiệp Tam An, huyện Long Thành; dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Hồ Cầu Mới, huyện Long Thành.

Chưa thu tiền chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 4 dự án là Dự án Mỏ đá Tân Cang 7, Tân Cang 9 tại xã Tam Phước và xã Phước Tân, Biên Hoà; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Amata; Dự án khu dân cư theo quy hoạch xã Phước Án; Dự án KDC Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Với những sai phạm nêu trên, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ trách nhiệm thuộc về Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực quản lý, sử dụng đất, đầu tư xây dựng; Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh, Giám đốc các sở KH&ĐT, TN&MT, Tài chính, NN&PTNT và Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị và được Thủ tướng Chính Phủ thống nhất chỉ đạo đối với Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức kiểm điểm và chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc để xảy ra những hạn chế, thiếu sót đã nêu trên. Trên cơ sở đó có hình thức xử lý phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật đối với các tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời xác định biện pháp khắc phục có hiệu quả những hạn chế, thiếu sót nêu trên.

Mai Phong