Sau cuộc họp nghe báo cáo kết quả kiểm tra việc sử dụng đất đối với 29 dự án được giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh,  UBND tỉnh Bình Định đã có thông báo, lưu ý, công tác quản lý đất đai tại một số địa phương trong tỉnh thời gian qua thiếu chặt chẽ.

Nhiều trường hợp sau khi được giao đất, cho thuê đất đã chậm đưa đất vào sử dụng, cá biệt có dự án trên hơn 10 năm nhưng Sở TN&MT không kiểm tra, thông báo cho người sử dụng đất và các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời, dẫn đến tồn đọng kéo dài, hiệu quả sử dụng đất thấp.

Các đợt kiểm tra thực địa các dự án có đủ thành phần nhân sự thuộc các cơ quan chuyên trách, nhưng khi phát hiện vụ việc, nội dung tồn đọng trong việc sử dụng đất đã không chủ động xử lý theo quy định.

leftcenterrightdel

Khu khách sạn nghỉ dưỡng Việt Mỹ, thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát đang bị bỏ hoang. Ảnh: BBĐ.

Ngoài ra, nội dung báo cáo của Đoàn Kiểm tra chưa cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin liên quan về nghĩa vụ thuế của các dự án; một số nội dung chưa thể hiện chính kiến, quan điểm đề xuất cụ thể, qua hơn 1 năm mới báo cáo kết quả thì các diễn biến sẽ khác so với thời điểm năm 2018.

Trước thực tế trên, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan có văn bản báo cáo ý kiến đề xuất cụ thể đối với 29 dự án theo báo cáo của Đoàn kiểm tra tại cuộc họp.

leftcenterrightdel

Dự án KCN Hòa Hội bỏ hoang gần 10 năm. Ảnh: PL

Chỉ đạo cũng yêu cầu Sở TN&MT nghiêm túc rút kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh việc kiểm tra tình hình sử dụng đất của các doanh nghiệp sau khi được UBND tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất; xử lý kịp thời, kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm, đặc biệt là các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng mục đích theo quy định.

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các quy định liên quan báo cáo đề xuất UBND tỉnh bổ sung vào các quyết định giao đất, cho thuê đất nội dung yêu cầu các tổ chức được giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án nhưng chậm tiến độ sử dụng đất theo thời gian quy định phải có văn bản xin gia hạn, gửi các cơ quan chức năng theo quy định.

Cập nhật nghĩa vụ thuế đối với 29 dự án nêu trên và tổng hợp ý kiến của UBND cấp huyện, báo cáo chi tiết đồng thời có quan điểm đề xuất cụ thể (xử phạt, thu hồi, gia hạn….) đối với từng từng trường hợp, trình UBND tỉnh trước ngày 10/9.

Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan căn cứ các quy định hiện hành, có biện pháp ngăn chặn đối với các dự án được Nhà nước ưu đãi về thuế, tiền thuê đất,… lợi dụng việc san nhượng tài sản trên đất để chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Nam Trung