Trong đợt này, Ninh Thuận sẽ thi tuyển 11 chức danh quản lý. Ngoài vị trí Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường- Sở Tài nguyên & Môi trường, còn có 10 chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo cũng được lựa chọn thông qua thi tuyển, gồm 7 chức danh Hiệu trưởng, 3 chức danh Phó Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông.

leftcenterrightdel
Cùng với việc thi tuyển công chức, viên chức như truyền thống, năm nay, lần đầu tiên tỉnh Ninh Thuận sẽ thực hiện thi tuyển các chức danh lãnh đạo

Đối tượng dự tuyển, ngoài là công chức, viên chức trong hoặc ngoài đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển, điều kiện là công tác trong cùng một ngành và trong diện quy hoạch; còn có cơ chế “mở” cho các công chức, viên chức không thuộc diện quy hoạch, không công tác tại đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm chức danh thi tuyển, nhưng được UBND tỉnh xem xét, đề cử thi tuyển.

leftcenterrightdel
Tỉnh Ninh Thuận cũng quan tâm, phối hợp với các trường đại học thực hiện bồi dưỡng kỹ năng, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc chuyên nghiệp

Tỉnh Ninh Thuận cũng khuyến khích các, sở, ngành, địa phương trên địa bàn không thuộc diện được chọn thí điểm, có thể thực hiện việc bổ nhiệm lần đầu thông qua thi tuyển các chức danh lãnh đạo, trên cơ sở nhu cầu kiện toàn, bổ sung nhân sự của các cơ quan, đơn vị. Thủ tục thực hiện theo Quy chế chung.

Chuẩn bị cho chủ trương này, Ban thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch số 80-KH/TU, ngày 03/11/2017. Sở Nội vụ cũng tham mưu cho UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND, ngày 22/1/2018 về Quy chế thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Nguyễn Huân