leftcenterrightdel
Buổi tọa đàm "Giải pháp nào để thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá"?. 

Ngày 10/5, tại TP HCM, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp với Liên minh phòng, chống các bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN) tổ chức cuộc toạ đàm khoa học: “Giải pháp nào để thực hiện hiệu quả Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá?”.

Theo ông Nguyễn Trọng Hậu, Phó Tổng biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã phê chuẩn tham gia Công ước Khung về kiểm sát thuốc lá ngày 11/11/2004, có hiệu lực từ ngày 17/3/2005.

Mặt khác, sự ra đời của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012 đã nội luật hóa các nội dung mà Công ước đề cập nhằm giảm tỷ lệ sử dụng và tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc.

Tuy nhiên sau một thời gian còn gặp nhiều khó khăn, một số điểm của Công ước khung chưa được thực hiện triệt để và khó khăn đạt được những mục tiêu đã cam kết. Đặc biệt là mục tiêu không để ngành công nghiệp thuốc lá và chính sách chăm sóc sức khoẻ nhân dân có liên quan đến thuốc lá…

Việc thực thi Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá mới dùng lại ở mức phổ biến, tuyên truyền, vận động… trong đó, nguyên nhân do nhận thức của người dân chưa cao, hiện tượng hút thuốc lá nơi công cộng còn phổ biến, tỷ lệ từ bỏ sử dụng thuốc lá còn thấp, việc xử lý hành chính chưa triệt để, gặp nhiều vướng mắc.

Theo các nhà khoa học cùng tập trung lãm rõ nội dung cơ bản của Công ước khung về kiểm sát thuốc lá. Chia sẽ kinh nghiệm quốc tế trong thực thi Điều 5.3 – Công ước khung về kiểm sát thuốc lá; thành tựu, hạn chế, thách thức ở Việt Nam khi triển khai Công ước và Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; Các giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện Công ước Quốc tế về kiểm soát thuốc lá, cũng như các quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá./.

Phi Sơn