Tại buổi lễ, đồng chí Âu Khánh Giang - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên – Huế về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Hồng Phương, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng VKSND thị xã Hương Thủy giữ chức vụ Trưởng phòng 7 VKSND tỉnh;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Văn Bình, Kiểm sát viên trung cấp, Viện trưởng VKSND huyện Quảng Điền giữ chức vụ Trưởng phòng 8 VKSND tỉnh;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Hoàng Thuyên, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng Phòng 11 VKSND tỉnh giữ chức vụ Trưởng phòng 12 VKSND tỉnh;

Điều động, bổ nhiệm đồng chí Âu Khánh Giang, Kiểm sát viên trung cấp, Trưởng Phòng 12 giữ chức vụ Trưởng phòng 15 VKSND tỉnh. Nhiệm kỳ của các đồng chí được bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 1/3/2019.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND tỉnh Thừa Thiên - Huế trao các quyết định bổ nhiệm cán bộ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh tỉnh Thừa Thiên – Huế nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm các đồng chí là thể hiện sự quan tâm của Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh; đây là vinh dự và trách nhiệm đối với bản thân các đồng chí được bổ nhiệm. Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh tin tưởng số cán bộ được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đơn vị, sáng tạo trong công tác, phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, phát huy năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt các đồng chí được điều động, bổ nhiệm lần này phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Văn Bình cám ơn Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh đã quan tâm bổ nhiệm các đồng chí vào vị trí công tác mới. Tân Trưởng phòng 8 hứa, trên cương vị công tác mới sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.


Trọng Bình