leftcenterrightdel
 Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hoàng Thị Hạnh trao Quyết định cho 4 đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: UBDT

Tại buổi lễ, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh đã trao quyết định bổ nhiệm ông Ngô Quang Hải, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Dân tộc đến nhận công tác tại Vụ Tuyên truyền và giữ chức vụ Phó Vụ trưởng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh, Phó Chánh văn phòng Ban cán sự đảng và Đảng ủy đến nhận công tác tại Vụ Tuyên truyền và giữ chức Phó Vụ trưởng. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Huệ, chuyên viên chính Vụ Dân tộc thiểu số giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số.

Bổ nhiệm bà Lương Thị Việt Yến - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Dân tộc đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc thiểu số.

PV