Ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn ký quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm ông Đào Vũ Việt, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025, giữ chức Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Thanh Hóa.

leftcenterrightdel
Bổ nhiệm Giám Đốc, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa.

Căn cứ Thông báo số 1175-TB/TU ngày 15/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa, và theo tờ trình 675/TTr-SNV của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa ngày 15/9/2023.

Ông Đào Vũ Việt được bổ nhiệm giữ chức vụ có thời hạn trong vòng 5 năm, kể từ ngày ký quyết định (ngày 17/9/2023).

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 30, ngày 13/7/2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã xem xét, biểu quyết thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; căn cứ các quy định và hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại Công văn số 3450-CV/UBKTTW, ngày 28/7/2023 về yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật, ngày 13/8/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định thi hành kỷ luật đối với các tổ chức đảng, đảng viên. Trong đó, ông Đào Vũ Việt, Bí thư Thị ủy Bỉm Sơn bị kỷ luật cảnh cáo về Đảng.

Cũng theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn ký ngày 17/9/2023, Ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa. Thời hạn bổ nhiệm trong vòng 5 năm kể từ ngày ký quyết định./.

Bình Minh