leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa - Internet

Cụ thể, Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/2/2018 gồm 14 Điều quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 25/2/2019 gồm 4 Điều quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản tại các Điều 3, 4, 5, 6, 7, 9 của Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT.

Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ 12/4/2019.

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung mời bạn đọc xem tại file đính kèm bên dưới.

 

Link tải Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT:  thong-tu-01-2019-tt-bgddt-2019.pdf

Link tải Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT:  tt-xac-dinh-chi-tieu-ban-chinh-thuc.pdf

Phụ lục Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT:  phu-luc-ban-hanh-kem-theo-tt-09-3-2018.pdf

Thế Đức