Tham dự Hội nghị có Đồng chí Huỳnh Văn Ri - Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ dự và chủ trì cùng Ban lãnh đạo Viện, các đồng chí là Trưởng, Phó Phòng và tương đương. Tại điểm cầu các quận, huyện có sự tham dự của các đồng chí là Lãnh đạo; Kiểm sát viên của 9 quận, huyện trực thuộc VKSND Thành phố Cần Thơ.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã theo dõi Báo cáo kết quả công tác Quý I năm 2022 của VKSND Thành phố Cần Thơ qua hình thức video clip trình chiếu.

Theo đó, trong 3 tháng đầu năm 2022, Viện kiểm sát 2 cấp đã thực hành quyền công tố, kiểm sát khởi tố mới 177 vụ/252 bị can, giảm 117 vụ (40%)/160 bị can (38,8%) so với cùng kỳ. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục được giữ vững ổn định, tội xâm phạm an ninh Quốc gia không xảy ra. Hầu hết các tội phạm có xu hướng giảm so với cùng kỳ.

Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2022 đã đề ra là: “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ, công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa; thúc đẩy chuyển đổi số”, phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội và Ngành giao.

leftcenterrightdel
Đồng chí Huỳnh Văn Ri - Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ phát biểu  tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Ri - Thành ủy viên, Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ đề ra một số nội dung trọng tâm công tác kiểm sát đối với các Viện kiểm sát hai cấp thành phố trong thời gian tới: tiếp tục quán triệt nghiêm Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 27/12/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về Công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022; Thông báo số 02/TB-VKS ngày 25/01/2022 về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Văn Ri, Viện trưởng VKSND thành phố Cần Thơ tại Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2022.

leftcenterrightdel
 Đ/c Huỳnh Việt Thanh, Phó Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chủ trì phần thảo luận tại Hội nghị.

Theo đó, chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, đảng viên, công chức gương mẫu chấp hành pháp luật, kỷ cương, kỷ luật công vụ, rèn luyện phẩm chất, đạo đức người cán bộ kiểm sát “công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Tiếp tục xác định nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số theo đúng tinh thần Chỉ thị số số 03/CT-VKSTC ngày 17/5/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân. Chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm và nhất là nâng cao số lượng, chất lượng các phiên tòa “số hóa hồ sơ” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại tại phiên tòa, đảm bảo thực hiện đạt hiệu quả, chất lượng khâu trọng tâm, đột phá năm 2022.

Song Anh