Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thế Phục, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Đồng Tháp trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả tình hình tội phạm và công tác kiểm sát 3 tháng đầu năm 2023 của ngành Kiểm sát tỉnh Đồng Tháp. 

Nhìn chung, trong Quý I năm 2023, ngành Kiểm sát tỉnh Đồng Tháp tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, Chỉ thị công tác năm 2023 của Viện trưởng VKSND tối cao; xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đề ra.

leftcenterrightdel
Đồng chí Huỳnh Thế Phục, Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng VKSND Tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Viện kiểm sát hai cấp trong 3 tháng đầu năm 2023.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các đơn vị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong Quý II; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; tăng cường kiểm sát hoạt động tư pháp, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Nêu cao tinh thần phòng chống tham nhũng, tránh để xảy ra tình trạng tiêu cực; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quan tâm, tăng cường công tác giải quyết đơn thuộc thẩm quyền, kiểm sát việc giải quyết đơn, khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp gắn với nhiệm vụ công tác tiếp công dân nhất là vai trò lãnh đạo đối với các đơn thư khiếu nại đông người, có tính chất phức tạp, khiếu nại vượt cấp, nhiều nơi… gây bức xúc trong nhân dân. 

Quan tâm công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức; tăng cường quản lý cán bộ; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Ngành đặt ra. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Đồng thời, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra trật tự nội vụ, công vụ theo quy định của Ngành đối với cán bộ trong thực thi nhiệm vụ để có biện pháp điều chỉnh, uốn nắn, khắc phục kịp thời, đảm bảo tính dân chủ.

Tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đột phá của Ngành “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số” bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương.

Hoàng Anh - VPTH