Theo đó, thời gian tiến hành trực tiếp kiểm sát là 3 ngày làm việc, kể từ ngày 11 đến ngày 13/12/2019. Nội dung kiểm sát: Kiểm sát hoạt động phân loại và giải quyết án chưa điều kiện số việc tồn từ tháng 3/2019 chuyển sang, số việc thụ lý mới, số việc chưa điều kiện, số việc còn phải thi hành (đang thi hành dở dang, số chậm thi hành), tổng số có điều kiện tiếp tục thi hành.

leftcenterrightdel
 VKSND huyện Vĩnh Thạnh trực tiếp kiểm sát cơ quan Thi hành án dân sự huyện.

Qua quá trình kiểm sát, kết quả cho thấy Chi cục thi hành án huyện về cơ bản đã thực hiện đúng quy định trong công tác thi hành án dân sự: Việc thực hiện trình tự, thủ tục và việc chấp hành các quy định của pháp luật của Chấp hành viên trong xác minh điều kiện thi hành án, phân loại việc thi hành án như: Thẩm quyền, thời hạn, việc sử dụng các loại biểu mẫu, việc chấp hành các loại thời hạn về xác minh.

Tuy nhiên, theo VKSND huyện Vĩnh Thạnh cơ quan Thi hành án dân sự huyện vẫn còn chậm trong xác minh lại điều kiện thi hành án, chậm thông báo về việc thi hành án, chậm ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá tài sản và chậm ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản kể từ ngày định giá.

Qua kết luận của đoàn kiểm sát, Lãnh đạo Chi cục thi hành án dân sự đã chấp nhận và hứa khắc phục các vi phạm đã nêu trên trong thời gian sớm nhất./.

Nguyễn Đại - Huyền Ngân