(BVPL) - Sáng ngày 15/3/2016 tại Hà Nội, VKSNDTC đã tổ chức Hội thảo “Hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015”. Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp hình sự VKSNDTC (Vụ 13); ông Kawanishi HaJime, đại diện Dự án JICA của Nhật Bản tại Việt Nam cùng đại diện một số đơn vị nghiệp vụ thuộc VKSNDTC…
 
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại Hội thảo
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu tại Hội thảo
 
Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC cho biết, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, ngày 27/11/2015 đã thông qua Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi). Với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung lớn, có thể khẳng định, việc xây dựng Bộ luật tố tụng hình sự góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu là xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn cho biết thêm, với 9 phần, 36 chương và 510 điều, trên cơ sở kế thừa quy định về hợp tác quốc tế trong Bộ luật tố tụng hình sự hiện hành, đảm bảo sự tương thích, phù hợp với quy định của Luật tương trợ tư pháp, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tạo cơ sở pháp lý cho thực tiễn thi hành, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự và có một phần riêng (Phần thứ 8) gồm 2 chương để quy định về nội dung này. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn nhấn mạnh, hợp tác quốc tế trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 không chỉ bổ sung căn cứ pháp lý đầy đủ cho thực tiễn hoạt động hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự mà còn góp phần quan trọng giúp cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giúp cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài được hiệu quả, nhanh chóng đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và tăng cường hội nhập của Đảng và Nhà nước. Chính vì thế, theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC thì việc tổ chức Hội thảo mang một ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiểu biết và áp dụng pháp luật vào thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, công chức VKSND trong quá trình thực thi nhiệm vụ trước bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình tội phạm trong đó có tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia ngày càng phức tạp, gia tăng.  
 
Tại Hội thảo, đại diện Vụ Pháp chế và quản lý khoa học VKSNDTC đã giới thiệu về kết cấu và những quy định chung của Phần thứ tám - Hợp tác quốc tế trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Theo đó, Phần thứ tám - Hợp tác quốc tế của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 có 18 điều được kết cấu thành 2 chương gồm Chương 35 (Những quy định chung) và Chương 36 (Một số hoạt động hợp tác quốc tế). Một trong những nội dung mới và quan trọng của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 so với Bộ luật tố tụng năm 2003 là đã làm rõ khái niệm nội hàm, xác định cụ thể phạm vi và nguyên tắc áp dụng pháp luật khi thực hiện hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự trên lãnh thổ Việt Nam. Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, phạm vi hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự gồm tương trợ tư pháp về hình sự; dẫn độ; tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và các hoạt động hợp tác quốc tế khác. Bên cạnh đó, hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự là một nội dung quan trọng trong quan hệ hợp tác quốc tế giữa các quốc gia, góp phần thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại quốc gia. Ngoài ra, Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 tiếp tục khẳng định những nguyên tắc hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự như nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và cùng có lợi; nguyên tắc phù hợp với Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam; nguyên tắc phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; nguyên tắc có đi có lại. Thêm vào đó, cũng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, VKSNDTC là Cơ quan Trung ương của Việt Nam trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự và những hoạt động hợp tác quốc tế khác theo quy định của pháp luật.
 
Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về các nội dung liên quan đến hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; đến hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự đồng thời nghe đại diện Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp hình sự VKSNDTC trình bày bảng so sánh các quy định liên quan đến hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự giữa Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.  
 
V.T