Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng gắn với việc triển khai thực hiện Kết luận 21, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã thành lập 4 đoàn kiểm tra và 2 đoàn giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2022, tiến hành kiểm tra, giám sát tại 44 cấp ủy địa phương, đơn vị.

Hoạt động tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các quy định của pháp luật về giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán, dự án khu dân cư đô thị, nông thôn; dự án đầu tư kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh; việc thực hiện công tác mua sắm trang thiết bị trong lĩnh vực y tế và một số lĩnh vực khác. Đây là những nội dung, lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm được dư luận xã hội quan tâm và dễ xảy ra sai phạm trong quá trình tổ chức thực hiện. 

leftcenterrightdel
 Đoàn công tác BCĐ Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Phú Yên ngày 22/11/2021. Nguồn: noichinhphuyen.vn

Trong 9 tháng đầu năm 2022, cấp ủy các cấp kiểm tra 216 tổ chức đảng, tăng 77% so với cùng kỳ và 136 đảng viên (có 29 cấp ủy viên các cấp), tăng 142,9% so với cùng kỳ; giám sát chuyên đề đối với 253 tổ chức đảng, tăng 84,7% so với cùng kỳ  và 70 đảng viên (có 32 cấp ủy viên các cấp), tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã phát hiện 1 tổ chức đảng và 4 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật; đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 1 tổ chức đảng, 2 đảng viên và kỷ luật cảnh cáo 2 đảng viên; kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo khắc phục các hạn chế, thiếu sót của các tổ chức đảng, đảng viên.

UBKT các cấp trong tỉnh đã chủ động kiểm tra 6 tổ chức đảng, tăng 100% so với cùng kỳ và 87 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 1 tổ chức đảng và 24 đảng viên, tăng 42,6% so với cùng kỳ; qua kiểm tra,  đã xử lý và đề nghị cấp ủy kịp thời xử lý nghiêm minh đối với đảng viên vi phạm, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị và được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ. 

leftcenterrightdel

Nguyên Giám đốc BVĐK Phú Yên Phạm Hiếu Vinh bị kỷ luật cảnh cáo. Nguồn: BVPY.

Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 5 tổ chức đảng và 88 đảng viên (khiển trách 39, cảnh cáo 33, cách chức 3, khai trừ 13 trường hợp); đình chỉ sinh hoạt Đảng 8 trường hợp.

Đặc biệt, sau khi có thông báo 301, ngày 1/7 của UBKT Trung ương kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung của Thông báo.

Qua việc kiểm tra của UBKT Trung ương, Tỉnh uỷ Phú Yên đã kịp thời nhận thức được những lỗi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành khắc phục những lỗi phạm, ngăn chặn, không để lỗi phạm gây hậu quả nghiêm trọng hơn; nhìn nhận đây là bài học để Tỉnh uỷ Phú Yên lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng và phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới tốt và hiệu quả hơn.

V.H