leftcenterrightdel
Ông Trần Hữu Ninh, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình. Ảnh: Quangbinh.gov.vn

Thông tin từ UBKT Trung ương cho biết, ngày 29/7/2019, Tỉnh ủy Quảng Bình đã họp và kết luận đối với trường hợp của ông Trần Hữu Ninh.

Theo đó, Tỉnh ủy Quảng Bình kết luận, với trách nhiệm là Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh, phụ trách Chương trình 135, Trưởng ban Tổ chức các lớp tập huấn, ông Ninh đã thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, thực hiện không hoàn thành kế hoạch tập huấn đề ra, do đó không giải ngân hết nguồn vốn được cấp; giảm thời gian các lớp tập huấn, làm ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích của Dự án; thống nhất lập khống chứng từ để thanh toán chi phí phục vụ các lớp tập huấn do Ban Dân tộc tỉnh tổ chức.

Bên cạnh đó, ông Ninh đã thiếu kiểm tra, giám sát để Phòng Dân tộc các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy; Văn phòng HĐND và UBND huyện Tuyên Hóa; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Trạch thực hiện không đúng hợp đồng tập huấn và lập khống chứng từ đề nghị thanh toán, làm thất thoát ngân sách nhà nước, gây dư luận không đồng tình trong nội bộ Ban Dân tộc tỉnh và một số cán bộ, đảng viên.

Từ những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, Tỉnh ủy Quảng Bình đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Hữu Ninh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh này.

Thế Đức