leftcenterrightdel
 Các cơ quan tố tụng với các cơ quan liên ngành ký quy chế phối hợp. Ảnh: Nam Phong

Nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao hiệu quả của công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giữa cơ quan tiến hành tố tụng với các cơ quan liên quan, Viện kiểm sát, Công an, Tòa án, Ban Chỉ huy Quân sự, Thanh tra, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thuế, Đội Quản lý thị trường 10B đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm giữa cơ quan tiến hành tố tụng với các cơ quan liên quan trên địa bàn Quận 10.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi lễ ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Nam Phong

Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giữa Viện kiểm sát nhân dân quận, Công an quận, Tòa án nhân dân quận, Ban Chỉ huy Quân sự quận, Thanh tra quận, phòng Tư pháp quận, phòng Tài nguyên và Môi trường quận, Chi cục Thi hành án dân sự quận, Chi cục Thuế quận, Đội Quản lý thị trường 10B và các ban ngành khác. Trừ những vụ việc thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân và Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Theo đó, định kỳ 06 tháng, 01 năm, các đơn vị có trách nhiệm tổng hợp vụ việc đã thụ lý và kết quả giải quyết gửi đến Viện kiểm sát nhân dân quận để tổng hợp báo cáo liên ngành và Ban Thường vụ Quận ủy.

Nam Phong