leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện Cấp cao 3 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại báo cáo sơ kết, trong 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị thụ lý 2.506 vụ án các loại, tăng 690 vụ so với cùng kỳ 2017; trong đó án phúc thẩm thụ lý 2.006 vụ, tăng 547 vụ; án giám đốc thẩm, tái thẩm thụ lý 500 vụ, tăng 143 vụ. Tổng số án đã giải quyết trong kỳ là 1068 vụ, tăng 355 vụ. Nhìn chung, công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn của đơn vị ngày càng đi vào nề nếp nhờ vào ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thụ lý đơn, đây được coi là một lĩnh vực công tác trọng tâm, được lãnh đạo đơn vị quan tâm chú trọng. Qua công tác giải quyết đơn, đơn vị đã phát hiện nhiều vi phạm pháp luật nghiêm trọng, kịp thời ban hành 111 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm trong các lĩnh vực giải quyết án, góp phần đem lại niềm tin cho nhân dân vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

leftcenterrightdel
 Tập thể lãnh đạo Viện Cấp cao 3 tại Hội nghị

Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến tham luận của Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử án hình sự (Viện 1); Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thủ tục phúc thẩm (Viện 2); Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính (Viện 3); Viện kiểm sát việc giải quyết các vụ án vụ, việc kinh doanh thương mại, lao động (Viện 4) và khối văn phòng trong việc tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngát – Phó Văn phòng Viện Cấp cao 3 công bố Quyết định của Viện trưởng Viện Cấp cao 3 về việc tặng giấy khen cho 2 tập thể (Viện 3, Viện 4) và 11 cá nhân do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỹ cương và trách nhiệm”.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện Cấp cao 3 trao tặng giấy khen cho Đại diện lãnh đạo Viện 3, Viện  4 

Kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện Cấp cao 3 nêu, ngay từ đầu năm 2018 Viện trưởng Viện Cấp cao 3 đã xây dựng kế hoạch, các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình công tác để tổ chức triển khai Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 20/12/2017 của Viện trưởng Viện KSND tối cao; chủ động bám sát chức năng, nhiệm vụ và các kế hoạch của Ngành, của đơn vị trong từng thời điểm để đề ra chương trình công tác trọng tâm và xây dựng các kế hoạch công tác chuyên môn. Lãnh đạo Viện Cấp cao 3 tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động của đơn vị theo đúng quy chế tổ chức, quy chế nghiệp vụ; đảm bảo giải quyết tốt những vụ án tham nhũng, án phức tạp, án oan sai, những vụ án dư luận quan tâm; tăng cường công tác kiểm sát hoạt động tư pháp để phát hiện vi phạm thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị… Do vậy, tính đến 31/5/2018 Viện Cấp cao 3 đã hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả theo Chương trình công tác trọng tâm năm 2018 đã đề ra, trong đó hoàn thành và vượt mức nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ do Quốc hội và Ngành quy định.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Võ Văn Thêm – Phó Viện trưởng Viện Cấp cao 3 trao tặng giấy khen cho các cá nhân

Viện Cấp cao 3 xác định các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm là: Tăng cường công tác nghiên cứu, lập hồ sơ kiểm sát án phúc thẩm; Tăng cường công tác kiểm sát bản án, quyết định sơ thẩm để thực hiện chỉ tiêu kháng nghị phúc thẩm; Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thuộc trách nhiệm Viện Cấp cao 3, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giải quyết theo kế hoạch đề ra; Quản lý và khai thác có hiệu quả các bản án để phục vụ công tác tổng kết thực tiễn, kiến nghị, thông báo rút kinh nghiệm; Xây dựng chuyên đề “Thực trạng ban hành quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai tại khu vực các tỉnh, thành phố phía Nam từ ngày Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực” có chất lượng; Lãnh đạo Viện Cấp cao 3 sẽ dành thời gian xuống dự phiên tòa để đánh giá chất lượng xét xử của KSV, phục vụ cho công tác đánh giá cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung mong rằng, các Viện nghiệp vụ cần nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ cho các kiểm sát viên, luôn đôn đốc, hướng dẫn, quản lý và kiểm tra thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả trong quản lý chỉ đạo điều hành, phấn đấu toàn thể cán bộ công chức, viên chức Viện Cấp cao 3 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018.

Phi Sơn