Ngay sau khi nhận bản án, quyết định của Tòa án, đơn yêu cầu THADS của công dân, cơ quan THADS đã ra quyết định THA, tiến hành xác minh điều kiện THA và phân loại việc; Số lượng án thi hành xong đạt và vượt chỉ tiêu theo nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Tuy nhiên, công tác này còn những khó khăn như: việc cưỡng chế, kê biên tài sản tranh chấp thường bị cản trở; các vụ việc THADS tồn đọng kéo dài nhiều năm; công tác xử lý tiền tồn đọng qua các năm tại tài khoản chờ xử lý của Chi cục THADS còn hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND huyện Hưng Nguyên kiểm sát tiêu hủy vật chứng.

Thực hiện chức năng kiểm sát THADS, ngay từ đầu năm, VKSND huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao: Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018; Chỉ thị số 07/CT-VKSTC ngày 23/11/2017 về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính"; Chỉ thị số 03/CT-VKSTC ngày 28/12/2017 về “Kiểm sát hoạt động tư pháp”; Triển khai thực hiện các quy định pháp luật mới ban hành có liên quan đến công tác kiểm sát THADS, THAHC; Chú trọng việc phối hợp trong công tác THADS, tăng cường công tác kiểm sát THADS, THAHC và kiểm sát việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã ban hành tổng số 13 bản yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị, đều được chấp nhận thực hiện. Đã yêu cầu Chi cục THADS rà soát, xử lý 91 việc/24.335.000 đồng tiền tồn đọng trong tài khoản tạm giữ và Chi cục THADS đã ra các quyết định thi hành án 51 việc/17.535.000 đồng. Số việc còn lại, đơn vị tiếp tục yêu cầu rà soát để thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2019. Qua đó, góp phần nâng hiệu quả công tác THADS và ổn định tình hình chính trị địa phương. Từ năm 2018 đến ngày 31/5/2019, đã thụ lý kiểm sát 1.064 việc/26.224.680.000 đồng; số việc có điều kiện thi hành 1.064 việc/20.761.524.000 đồng; số việc kết thúc thi hành 951 việc/15.986.872.000 đồng, đạt tỉ lệ 89,3% về việc và 77% về tiền. Việc xác minh, phân loại án chưa có điều kiện thi hành của Chi cục THADS được thực hiện đúng quy định pháp luật. 

Để đạt được những kết quả nổi bật trên, đơn vị đã thực hiện đồng bộ những giải pháp: trong công tác chỉ đạo, điều hành cũng như những giải pháp về nghiệp vụ.

Đặc biệt, để thực hiện tốt khâu đột phá trong công tác kiểm sát, yêu cầu phân loại, xử lý số tiền tồn đọng qua các năm tại tài khoản tạm giữ của Chi cục THADS cùng cấp và ban hành 2 yêu cầu Chi cục THADS ra quyết định thi hành án đối với 51 việc/17.535.000 đồng, KSV đã trực tiếp làm việc với Chi cục THADS, yêu cầu cung cấp sổ sách, hóa đơn, chứng từ lưu giữ qua các năm; tiến hành sao tài liệu và đối chiếu với sổ thụ lý giải quyết án hình sự, dân sự, hành chính của đơn vị và của Tòa án. Sau khi xác định được nội dung vụ việc và bản án, quyết định ban hành, VKS cử KSV làm việc với bộ phận phụ trách văn thư, văn phòng của Tòa án huyện để rà soát, xác định bản án, quyết định đã chuyển cho Chi cục THADS chưa, lỗi thuộc về cơ quan nào để ban hành kiến nghị đúng đối tượng.

Sau khi ban hành yêu cầu, VKS theo dõi, đôn đốc việc ra quyết định phân loại, xử lý số tiền tồn đọng tại tài khoản tạm giữ của Chi cục THADS  huyện Hưng Nguyên. Đến nay, các yêu cầu của VKS đã được thực hiện, cơ bản xử lý xong số tiền tạm thu tồn đọng qua các năm. 

Nguyễn Thị Hải