VKSND TP Tam Kỳ thực hiện việc công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa hình sự

17/03/2023 13:04
Multimedia

Năm 2023, VKSND thành phố Tam Kỳ xác định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đó có việc xây dựng báo cáo án bằng sơ đồ tư duy, thực hiện số hóa hồ sơ, công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa là một trong những khâu công tác đột phá của đơn vị.