VKSND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023

04/07/2023 08:53
Multimedia

Đại hội Công đoàn VKSND tối cao lần thứ XXVI thành công tốt đẹp

Qua 6 tháng đầu năm 2023, VKSND 2 cấp TP Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt mọi mặt nhiệm vụ công tác, góp phần quan trọng trong việc chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm, bảo đảm việc bắt, tạm giữ, tạm giam có căn cứ. Chất lượng điều tra truy tố, xét xử được nâng lên, vi phạm tố tụng và các trường hợp khởi tố điều tra sai giảm dần, phần lớn chỉ tiêu đều đạt và vượt yêu cầu Nghị quyết 96 của Quốc Hội và hệ thống chỉ tiêu của Ngành.