VKSND tối cao khẳng định được vai trò quan trọng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

20/09/2022 20:47
Multimedia

Ngày 19/9, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra Ban cán sự đảng VKSND tối cao trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạ