VKSND tỉnh Quảng Nam tập huấn về pháp luật và điều tra hình sự cho công chức Kiểm lâm

16/06/2022 18:12
Media

Nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật và năng lực điều tra cho lãnh đạo, công chức Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã xây dựng kế hoạch và đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hỗ trợ tập huấn về pháp luật hình sự liên quan đến thẩm quyền điều tra của Kiểm lâm trong qua trình xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp cho công chức Kiểm lâm. Trong các ngày từ 8 đến 10 và 13 đến 15/6/2022, VKSND tỉnh Quảng Nam đã cử KSV trực tiếp làm báo cáo viên tại 2 lớp tập huấn do Chi cục Kiểm lâm t