VKSND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

25/07/2022 18:12
Multimedia

Theo Quyết định số 2341/QĐ-CTN ngày 30/12/2020 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, VKSND cấp cao tại TP HCM được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba do đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.