Việc tốt của Nguyễn Ngọc Mạnh cũng xuất phát từ một việc tốt khác

02/03/2021 13:01

Người cứu cháu bé rơi từ tầng 13: 'Tôi không phải là người hùng, ai cũng sẽ hành động như tôi'

Việc tốt của Nguyễn Ngọc Mạnh cũng xuất phát từ một việc tử tế khác. (Theo VTV24)

Advertisement