Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP HCM sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022 16:20
Multimedia

Văn phòng VKSND tối cao đạt được nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 2022

Theo báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022, nhà trường đã triển khai đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch được 29 lớp với tổng số 1.717 học viên, đạt kế hoạch mở lớp do VKSND tối cao giao. Trong công tác nghiên cứu khoa học, nhà trường đã nghiệm thu nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2021, các bộ giáo trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, và thực hiện các chuyên đề khoa học năm 2022