TP Hồ Chí Minh vắng lặng sau quy định hạn chế ra đường từ 18h

28/07/2021 13:44

TP Hồ Chí Minh quy định thời gian người dân được đi ngoài đường

Lần đầu tiên thấy một Thành phố Hồ Chí Minh như vậy… Nhưng không sao đâu, ráng một chút khác thường để chúng ta sớm trở lại bình thường. (Theo VTV24)

Advertisement