Tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy tội... chậm được ngăn chặn và đẩy lùi

07/05/2018 13:03
Sáng 7/5, Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Tổng Bí thư đề nghị Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, đề án và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp. Theo chương trình, Hội nghị diễn ra từ ngày 7 đến 12/5/2018. (Nguồn: ĐCSVN)

Advertisement