Tập huấn nâng cao về “Điều tra, truy tố tội phạm trên không gian mạng”

24/01/2024 08:58
Tin truyền hình

Sáng (22/1/2024), tại Hà Nội, VKSND tối cao phối hợp với Cục phòng chống ma túy và thực thi pháp luật quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức Khoá tập huấn về “Điều tra, truy tố tội phạm trên không gian mạng” cho cán bộ, kiểm sát viên Việt Nam.