Khối thi đua số 5 -VKSND tối cao phát động và ký kết giao ước thi đua

29/03/2024 18:05
Tin truyền hình

Ngày 27/3. tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Khối thi đua số 5 -VKSND tối cao đã tổ chức Hội nghị phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2024.