Thu hồi tài sản tham nhũng - Những bất cập từ thực tiễn thi hành

12/09/2021 10:58
(BVPL) - Trong thời gian qua, công tác phòng chống tội phạm tham nhũng đã có bước tiến mạnh mẽ, đột phá, đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Với quan điểm chỉ đạo quyết liệt của Đảng: “Không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, đã có nhiều đại án mà người phạm tội là quan chức cấp cao trong bộ máy Nhà nước bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Thực tiễn cho thấy, vẫn còn những bất cập trong công tác thu hồi tài sản của các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Advertisement