Thông báo về cơ quan nếu cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn

09/01/2020 12:28

Bộ Công an phản hồi thông tin giữ lại 70% tiền xử phạt vi phạm ATGT

Cục CSGT vừa gửi công điện yêu cầu lực lượng tuần tra trên cả nước huy động lực lượng phương tiện kỹ thuật tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, phạt nghiêm và gửi thông báo về cơ quan nếu cán bộ, đảng viên vi phạm. Nguồn: Vnews

Advertisement