Thêm nhiều trường ở TP HCM cho học sinh nghỉ học

04/12/2020 20:54

Tấp nập mua khẩu trang phòng dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến chiều qua, bậc học mầm non và phổ thông của thành phố đã có hơn 8.000 học sinh nghỉ học, gần 700 giáo viên, nhân viên nghỉ làm. Thêm nhiều trường từ bậc phổ thông đến đại học tại Thành phố chuyển sang hình thức học trực tuyến, thay vì học tập trung để hạn chế tiếp xúc, tăng cường phòng, chống dịch COVID-19. Nguồn: Vnews

Advertisement