Sức gió bão số 9 gần đạt cấp thảm họa

27/10/2020 12:58

Bão mạnh cấp 8 dự kiến đổ bộ Hà Tĩnh - Quảng Trị

Tâm bão số 9( tên quốc tế là Molave) tiếp tục di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25km/h, sức gió mạnh nhất cấp 14 (150 - 165km/h). Đây là sức gió có thể gây thảm họa nếu đổ bộ vào đất liền. Nguồn: VnExpress

Advertisement