Sơ kết 3 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020 của liên ngành Trung ương trong ngành Kiểm sát

19/07/2023 09:41
Multimedia

Tập huấn về quản lý đầu tư trong ngành Kiểm sát nhân dân

Sau 3 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020 ngày 01/6/2020 của liên ngành Trung ương, các cơ quan của ngành KSND đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý giám sát các vụ việc tạm đình chỉ, việc quản lý hồ sơ ngày càng chặt chẽ hơn và đi vào nề nếp. Tai Hội nghị sơ kết, có 71 tham luận có giá trị chuyên môn, đóng góp về các mặt thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc, bất cập từ thực tiễn công tác