Sẽ chỉ còn 4 trường hợp CSGT được dừng xe kiểm tra

08/10/2019 11:45

Xe tải đánh rơi mì tôm bị hôi của

Theo dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01/2016/TT-BCA, CSGT chỉ được dừng xe để kiểm soát trong 4 trường hợp (thay vì 05 như hiện nay). (Nguồn: Vnews)