Phê chuẩn khởi tố Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt và Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings

21/04/2022 16:34
Media

(BVPL) - Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án Tham nhũng, chức vụ (Vụ 5, VKSND tối cao) đang kiểm sát điều tra vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan.