Phát thẻ đi chợ cho người dân ở TP Hồ Chí Minh, cách 2-3 ngày/ lần

27/07/2021 14:22
Tính ra, mỗi hộ gia đình sẽ được phát 10-15 thẻ vào chợ/30 ngày (Theo VTV24)

Advertisement