Ông Nguyễn Đức Chi làm Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước

28/09/2020 15:16

Ông Chu Ngọc Anh nhận chức Chủ tịch Hà Nội

Sáng 28/9, Kho bạc Nhà nước Công bố quyết định số 1456 tiếp nhận, bổ nhiệm Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước đối với ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước. (Nguồn: VNews)

Advertisement