Những chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2020

01/01/2020 17:55

Nóng trong tuần trên Báo Bảo vệ pháp luật

Từ ngày hôm nay (1/1/2020), nhiều luật, chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành. Trong đó có nhiều quy định đáng chú ý: ép người khác uống rượu, bia là vi phạm pháp luật; quy định người đồng tính, chuyển giới, chưa rõ giới tính được giam giữ riêng. Nguồn: Vnews

Advertisement