Nhiều người còn chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19

18/02/2020 09:31

Đề xuất công bố Khánh Hòa hết dịch Covid-19

Theo ghi nhận của phóng viên, những người đến các đền, chùa…vẫn còn chủ quan khi chưa đeo khẩu trang, thậm chí đưa theo cả con nhỏ. Nguồn: Vnews

Advertisement