"Nhập trại" vì tổ chức nhập cảnh trái phép

23/01/2022 12:13
Media

Viện trưởng VKSNDTC Tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân thực hiện Dự án xây dựng trụ sở VKSND tối cao

(BVPL) - Để góp phần ngăn chặn tội phạm tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, ngành Kiểm sát nói riêng, các cơ quan tiến hành tố tụng nói chung đã và đang phối hợp xử lý nghiêm minh các vụ việc xảy ra. Cùng với đó, tăng cường tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức trong cộng đồng, nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm trong lĩnh vực này, góp phần bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới và các địa phương.