Ngày khai trường nghĩ về Thư Bác Hồ gửi học sinh

05/09/2020 18:58
Phấn khởi bước vào năm học mới, chúng ta lại nghĩ về bức Thư gửi các em học sinh nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà của Hồ Chủ tịch đúng ngày 5/9 này hồi 75 năm trước. (Nguồn: VNews)

Advertisement