Kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe khách trước khi xuất bến

18/01/2020 21:17

Thông báo về cơ quan nếu cán bộ, đảng viên vi phạm nồng độ cồn

Hầu hết tài xế chấp hành đúng quy định với mức đo nồng độ cồn 0,00 mg trên 1 lít khí thở. Nguồn: Vnews

Advertisement