VKSND tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm sát việc tiếp nhận, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã

12/05/2024 11:35
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

Kháng nghị bảo vệ lợi ích công

Thực tiễn cho thấy, công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố là bước khởi đầu quan trọng nhằm xác định có hay không hành vi phạm tội, để quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án. Kiểm sát tốt quá trình này, không chỉ bảo đảm cho việc khởi tố đúng người, đúng tội, tránh bỏ lọt tội phạm, hay làm oan người vô tội, mà còn có ý nghĩa quyết định chất lượng điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự sau này.