VKSND Hải Dương chống bỏ lọt tội phạm

26/06/2022 15:35
Kiểm sát nhân dân trên VNews và ANTV

(BVPL) - Thực hiện thẩm quyền theo quy định của pháp luật, qua công tác kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, năm 2021, Viện KSND 2 cấp tỉnh Hải Dương đã trực tiếp yêu cầu CQĐT ra Quyết định khởi tố 86 vụ án, 79 bị can. Đây là một trong một trong những hoạt động tố tụng thể hiện rõ việc gắn chức năng công tố với hoạt động điều tra, thể hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Viện kiểm sát trong hoạt động kiểm sát điều tra, góp phần đ